Justificarea transportului intracomunitar 2020

Potrivit art. 292 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sunt scutite de tva livrarile intracomunitare de bunuri catre o persoana care ii comunica furnizorului un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru.

Livrarea intracomunitara reprezinta o livrare de bunuri care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru in alt stat membru de catre furnizor sau de persoana catre care se efectueaza livrarea ori de alta persoana in contul acestora, conform art. 270 alin. (9) din Codul fiscal.

Daca amebele societati participante la tranzactie au cod valid de tva, pentru aplicare scutirii este necesara justificarea transportului.

A fost adoptat Regulamentul pe punere în aplicare (UE) nr. 2018/1912 al Consiliului de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 în ceea ce privește anumite scutiri pentru operațiunile intracomunitare, care va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2020.

  • în cazul persoanelor impozabile care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 45a din Regulament, se prezumă că bunurile au fost transportate intracomunitar;
  • în cazul persoanelor impozabile care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 45a din Regulament, transportul intracomunitar al bunurilor se justifică potrivit prevederilor art.10 din Instrucţiunile de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art.294 alin.(1) lit. a) – i), art.294 alin.(2) şi art.296 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.103/2016. Astfel de situații pot apărea, de exemplu, atunci când: furnizorul sau cumpărătorul transportă bunurile cu propriile mijloace, transportul se realizează pe roți, în cazul mijloacelor de transport, furnizorul nu poate face dovada că este independent față de transportator sau de casa de expediții sau că aceștia sunt independenți unul față de altul sau față de cumpărător.

Potrivit modificarilor (art. 45a alin. (1) din Regulament), in scopul aplicarii scutirilor prevazute la articolul 138 din Directiva 2006/112/CE, se prezuma ca bunurile au fost expediate sau transportate dintr-un stat membru catre o destinatie aflata in afara teritoriului sau, dar in interiorul Comunitatii, in oricare dintre urmatoarele cazuri:

Cazul 1

(a) vanzatorul indica faptul ca bunurile au fost expediate sau transportate de acesta sau de o parte terta in numele sau si vanzatorul:

– fie se afla in posesia a cel putin doua dovezi care nu sunt contradictorii dintre cele mentionate la alineatul (3) litera (a), emise de doua parti diferite care sunt independente atat una de cealalta, cat si de vanzator si de cumparator;

– fie se afla in posesia unei singure dovezi mentionate la alineatul (3) litera (a) impreuna cu o singura dovada care nu este contradictorie mentionata la alineatul (3) litera (b) care confirma expedierea sau transportul, emise de doua parti diferite care sunt independente atat una de cealalta, cat si de vanzator si de cumparator;

Cazul 2

vanzatorul se afla in posesia urmatoarelor:

(i) o declaratie scrisa din partea cumparatorului, care atesta ca bunurile respective au fost expediate sau transportate de acesta sau de catre o terta parte in numele cumparatorului si care mentioneaza statul membru de destinatie a bunurilor; aceasta declaratie scrisa precizeaza data emiterii, numele si adresa cumparatorului, precum si cantitatea si natura bunurilor, data si locul de sosire a bunurilor si, in cazul livrarii de mijloace de transport, numarul de identificare care accepta bunurile in numele cumparatorului; si

(ii) cel putin doua dovezi care nu sunt contradictorii mentionate la alineatul (3) litera (a), emise de doua parti diferite care sunt independente atat una de cealalta, cat si de vanzator si de cumparator, sau o singura dovada dintre cele mentionate la alineatul (3) litera (a) impreuna cu o singura dovada care nu este contradictorie mentionata la alineatul (3) litera (b) care confirma expedierea sau transportul, care sunt emise de doua parti diferite care sunt independente atat una de cealalta, cat si de vanzator si de cumparator. Cumparatorul furnizeaza vanzatorului declaratia scrisa mentionata la litera (b) punctul (i) pana cel tarziu in a zecea zi a lunii urmatoare livrarii.

Conform alin. (3), in sensul alineatului (1), urmatoarele documente sunt acceptate ca dovada a expedierii sau a transportului:

(a) documentele referitoare la expedierea sau transportul bunurilor precum un document CMR semnat sau o scrisoare de trasura semnata, un conosament, o factura de transport aerian de marfuri sau o factura de la transportatorul bunurilor;

(b) urmatoarele documente:

(i) o polita de asigurare corespunzatoare expedierii sau transportului bunurilor sau documente bancare care sa ateste plata pentru expedierea sau transportul bunurilor;

(ii) documentele oficiale eliberate de o autoritate publica, precum un notariat, care sa ateste sosirea bunurilor in statul membru de destinatie;

(iii) o chitanta eliberata de un antrepozitar in statul membru de destinatie care sa ateste depozitarea bunurilor in respectivul stat membru.”