Desemnarea unei persoane. Legea 129/2019 – firma de contabilitate

Potrivit Art. 23 alin. (1) din lege, entitatile raportoare au obligatia de a desemna una sau mai multe persoane care au responsabilitati in aplicarea prezentei legi, cu precizarea naturii si limitelor responsabilitatilor incredintate, ale caror nume vor fi comunicate Oficiului, exclusiv in format electronic, prin canalele puse la dispozitie de catre acesta.

Societatea de contabilitate este entitate raportoare si are obligatia de a desemna una sau mai multe persoane care au responsabilitati in aplicarea legii 129/2019.

Persoanele desemnate au acces direct şi în timp util la datele şi informaţiile relevante, deţinute de entităţile raportoare, necesare îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de prezenta lege (vor raporta tranzactiile efectuate de clienti conform legii).